Ketnet Junior

VRT

Entertainment

be.vrt.ketnet.ketnetjr

Zorg dat je kind de juiste dingen oppikt en beleef Ketnet overal met de gratis Ketnet Jr.-app. In de Ketnet Jr.-app ontdekken peuters en kleuters samen met Kaatje en Kamiel, Bumba, Uki, Musti, Bob de Bouwer en nog vele andere Ketnet-vriendjes de wereld op een veilige, leuke en leerrijke manier. De Ketnet Jr.-app omvat de allerleukste afleveringen en supertoffe spelletjes van de favoriete programma’s van uw peuter of kleuter. Deze app stimuleert spelenderwijs de ontwikkelingsvaardigheden van uw kind en helpt uw kind groeien.Elk spelletje bevat verschillende moeilijkheidsgraden en stimuleert de verschillende ontwikkelingsvaardigheden, zoals gebruik van zintuigen, probleem oplossen, logisch redenen,… van uw peuter en kleuter. U kan optioneel het geslacht en de leeftijd van uw kind ingeven om het aanbod zo af te stemmen met de ontwikkeling van uw kind.De Ketnet Jr.-app is GRATIS, eenvoudig te gebruiken en VEILIG. De Ketnet Jr.-app bevat GEEN in-app aankopen en GEEN advertenties.De Ketnet Jr.-app biedt uw kind:- kijkplezier met de allerleukste afleveringen van de Ketnet-programma’s voor peuters en kleuters- veel spelplezier met een waaier aan leerrijke spelletjes met hun favoriete Ketnet-vriendjes in de hoofdrol- de allerleukste kleurplaten om zelf in te kleuren en op te vrolijken met stempels- de mooiste puzzels met zijn of haar favoriet Ketnet-vriendjeDe Ketnet Jr.-app biedt u als ouder- een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving om uw kind zorgeloos de wereld van Ketnet te laten ontdekken- een beschermde omgeving waarin verschillende ontwikkelingsvaardigheden van uw kind gestimuleerd worden zoals gebruik van zintuigen, probleem oplossen, logisch redenen,… aan de hand van een ruim aanbod spelletjes zoals:o Motorische spelletjes: van het leren tikken op een voorwerp tot het leren slepen van voorwerpeno Spelletjes rond kleurherkenning: van het herkennen van kleuren tot het inkleuren van figureno Geluidsspelletjes: van herkennen van dieren geluiden tot het maken van muzieko Puzzelen: leuke puzzels met de Ketnet jr-vriendjes, voor ieder wat wils, van 4 tot 16 stukkeno Memory: van eenvoudige memorie rond de Ketnet- vriendjes met 4 kaarten tot een heus memory-spelo Tekenen: leren tekenen, natekenen, versieren, dieren leren tekenen, …o Zoekspelletjes: figuurtjes zoekenMake sure your child picks the right things and live Ketnet anywhere with the free Ketnet Jr. app. In the Ketnet Jr. App discover preschoolers with Kaatje and Kamiel, Bumba, Uki, Musti, Bob the Builder and many other Ketnet friends the world in a safe, fun and educational way. Ketnet Jr. The app includes the most fun episodes and super cool games of the favorite programs of your toddler or preschooler. This app encourages playfully developing skills of your child and help your child grow.Each game has different difficulty levels and stimulates the different developmental skills like using senses, problem solving, logical reasons ... your toddler and preschooler. You can optionally include the sex and age of your child entering to vote as the offerings with the development of your child.The Ketnet Jr. app is FREE, easy to use and SAFE. The Ketnet Jr. app contains NO in-app purchases and NO ads.Ketnet Jr. The app offers your child:- Viewing the most fun episodes of the Ketnet programs for preschoolers- A lot of gaming fun with a variety of educational games with their favorite Ketnet friends in the lead- The most fun coloring to color in themselves and cheer with stamps- The best puzzles with their favorite Ketnet boyfriendKetnet Jr. The app offers you as a parent- A safe and convenient environment for careless to let the world discover your child Ketnet- A protected environment that stimulated different developmental skills of your child like use of senses, problem solving, logical reasons ... on the basis of a wide range of games such as:o Motor games: learning tapping an object to learning dragging objectso Games around color recognition: from recognizing colors for coloring pictureso Sound Games: from identifying animal sounds to make musico Puzzles: fun puzzles with Ketnet yr-boyfriends, something for everyone, from 4 to 16 pieceso Memory: from simple memorial around the Ketnet- pals with four cards to a real memory gameo Drawing: Learn to draw, copying, decorate, animals learn to draw ...o Find Games: Find figuresking of thieves

Alphabetical

Genres