Dilmanc Translator

Dilmanc

Communication

com.DilmancTranslate

Dilmanc mobil tərcüməçi vasitəsilə şifahi nitqi, mətni və ayrı-ayrı sözləri Azərbaycan, Türk, Rus və İngilis dilləri arasında tərcümə edə bilərsiniz. Proqrama tərcümə nəticəsində alınmış mətnin səsləndirilməsi imkanı da əlavə edilmişdir. Tək söz daxil etdikdə, həmin sözün lüğətdəki tərcüməsi, nitq hissəsi, sinonimləri və s. də göstərilir. Dilmanc Conversation - Söhbət rejimində əcnəbi ilə canlı söhbət üçün tərcümə aləti işə düşür. Bu zaman müvafiq düymələri basmaqla öz dilinizdə danışdıqda xarici dildəki tərcümə, xarici dildə danışdıqda isə öz dilinizdəki tərcümə səslənir.

Dilmanc Mobile Translator allows you to translate speech, text or separate words between Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages. You can also listen to translated text via Text-to-Speech feature. When entering single word, program also shows dictionary translation, part of speech, synonyms and other information. In Dilmanc Conversation mode, speech-to-speech translation tool activates to allow you to interact with foreigners.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres