PRONOTE

Index Education

Education

com.IndexEducation.Pronote

PRONOTE incorpora tots els dominis de lAcadèmia: graus, competències, informe targetes, planificació, assistència, tardança, sancions, orientació, llibretes de deures, exercicis, preguntes delecció múltiple, escola agenda, infermeria, laprenentatge de competències, multi-anual Monitorització de web, arxius destudiant, certificat de lescola primària, pràctiques, certificat de seguretat de carretera de lescola... Des seus smartphones, alumnes, pares i professors accedir a les seves dades en temps real, en un entorn segur, on sigui que són. Els alumnes sempre saben on estan, els pares són més tranquils, el professorat té una més àmplia possible dels seus alumnes. PRONOTE mòbil és també contextual de missatgeria que uneix tots els actors de la institució: cada esdeveniment és anunciat per una notificació (missatge, informació i enquestes, magatzem digital, etc.) per everyones beneficiar. Avui, PRONOTE sha convertit en la referència a ladministració de lestudiant: milers dinstitucions utilitzen aquesta plataforma per comunicar-se i milions dusuaris consultar el seu espai Web cada dia.pac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres