EXTRA Driver

EXTRA Developers

Business

com.eliteextra.driver

Conductor addicional és una aplicació de tot-en-un conductor que complementa Elite extres encaminament i sistema de seguiment. Tot el conductor necessita està en una aplicació. El conductor signa com a "disponible" i immediatament sinicia el seguiment. Tan aviat com una ruta és enviat el conductor comprova per la ruta i el manifest sencer és descarregat a laplicació, permetent per informar darribades, lliuraments i sortides fins i tot quan no hi ha connexió de dades està disponible. Els temps són capturats en temps real i senvien a EXTRA quan dades nou està disponibles. Laplicació és ràpid, àgils i elimina dues aplicacions, augmentant compliment de conductor de corrent.



Alphabetical

Genres