Prší Free

Fabit Games

Card

com.zentity.android.prsi.free

Klasická česká karetní hra je konečně na vašich Androidech a zdarma! Více informací na http://prsi.zentity.com Pevně věříme, že vám nové vydání hry Prší zpříjemní volné chvilky. Co všechno hra nabízí? ★ Nádherná kreslená grafika, která skvěle vykresluje hospodskou atmosféru. ★ 32 licencovaných dvouhlavých karet od společnosti Bonaparte ★ Vezměte kartu a prstem ji vyneste. Prší obsahuje propracované drag & drop ovládání. Budete tak mít pocit, že kartu skutečně držíte. ★ Máte po ruce kamaráda? Vyzvěte ho na duel a oberte ho o poslední korunu! Díky hře dvou hráčů na jednom telefonu má zábava další rozměr navíc. ★ Klasická česká hudba a rozmanité zvukové efekty. To vše přispívá ke skvělé atmosféře Prší. ★ Prší obsahuje kromě české lokalizace také kompletní český dabing. Protihráč vám tak zahlásí známé hlášky, jako "Bereš dvě!" nebo "Stojíš!" ★ Hra by nebyla hrou, kdyby nenabízela nějakou výzvu. Každý hráč Prší má svoje peněžní konto, na které mu jsou přičítány peníze za výhry nebo odečítány v případě prohry. Dokážete vyhrát tisíce, nebo zůstanete na nule? ★ Porovnejte svoje rekordy na internetu a staňte se nejlepším hráčem Prší. Nejvyšší dosažené stavy vašich kont můžete přímo z menu hry odeslat na online server.Traditional Czech card game is finally on your Android and FREE! More information http://prsi.zentity.comWe firmly believe that you play a new edition of raining will make free time.What game has to offer?★ Beautiful cartoon graphics that perfectly renders the pub atmosphere.★ 32 licensed dvouhlavých cards from Bonaparte★ Take the card and finger her plot. Raining includes advanced drag & drop operation. This will give you the feeling that you hold the card really.★ You have a handy friend? Challenges him to a duel Obere him the last crown! With a two-player game on one phone to another dimension of fun addition.★ Classic Czech music and various sound effects. It all adds to the great atmosphere raining.★ raining Czech localization also contains a complete Czech dubbing. Reports an opponent you so familiar messages such as "You take two!" or "You're in!"★ The game would not be a game if they did not offer any challenge. Each player has its raining cash account, which are attributed to him for winning money or subtracted in case you lose. Can you win thousands, or remain at zero?★ Compare your records on the Internet and become the best player raining. Highest attained the status of your account, you can directly from the game menu to send to the online server.pac man
pac man
panda pop
panda pop
panda pop
pixel gun 3d pocket edition
pj masks moonlight heroes
plants vs zombie
plants vs zombies
pocket tanks
pocket tanks
power rangers
power rangers legacy wars
puzzle game

Alphabetical

Genres