REDCap Mobile App

The REDCap Team at Vanderbilt

Medical

edu.vanderbilt.redcap

Aquest servei està disponible només per a usuaris de REDCap amb REDCap 6.5.0 en els seus servidors. Recollir les seves dades en un entorn fora de línia a lapp Mòbil de REDCap REDCap i llavors sync les seves dades altra vegada al seu projecte en un servidor de REDCap. REDCap és una aplicació web, que requereix Internet ser utilitzat, però lapp Mòbil de REDCap permet la recollida de dades fora de línia per als seus projectes de REDCap. Vostè pot crear el seu projecte en REDCap, manera segura descarregar el seu projecte a la REDCap mòbil app en el seu Android, recollir les dades del dispositiu (amb o sense connexió a Internet) i després enviar segura les seves dades altra vegada al seu projecte en un servidor de REDCap. Característiques interfície dusuari-• Multi amb linici de sessió segur que permet a cada compte dusuari aplegar dades múltiples projectes de REDCap en lapp. • In daddició de text i dades estructurades, pot emmagatzemar i transmetre fotos, vídeos, signatures i àudio a REDCap. • When recollida de dades en laplicació dun participant, per a propòsits de seguretat vostè pot fàcilment restringir laccés a la resta de lapp en entrar les seves dades. activitat dusuari de • All en lapp es registra per a finalitats dauditoria. La història completa de registre es poden enviar al seu projecte al servidor REDCap. Qui és el REDCap mòbil App per a? Per utilitzar lApp Mòbil REDCap, REDCap ha de ser instal·lat en el seu servidor dinstitucions i ha de ser en la versió 6.5.0 o superior. LApp Mòbil REDCap està dissenyat per encaixar els escenaris següents: projecte de rEDCap de • A que necessita dades estiguin recollides sense cap connexió a Internet. projecte de rEDCap de • A que necessita dades estiguin recollides amb accés a Internet esporàdics. Si es volen mecanismes mòbils destinades a la recollida de dades de REDCap, i WiFi o Internet cel·lular està àmpliament disponible, llavors es suggereix utilitzar la visualització del web mòbil REDCap que està disponible al servidor de REDCap, que proporciona accés en temps real les dades. Què és REDCap? REDCap és una aplicació web madura, segura per construir i gestionar les enquestes en línia i bases de dades, i sutilitza per centenars de milers dusuaris arreu del món (http://projectredcap.org). Abans de configurar un projecte REDCap a lapp, ja heu de tenir un compte dusuari en un servidor de REDCap organitzada per una institució de soci de REDCap participant. Si pertanyeu a una institució que no té REDCap, si us plau visiti http://projectredcap.org/participate.php per obtenir informació sobre com arribar a REDCap on estàs. Quines són algunes limitacions daquest app? Lapp Mòbil de REDCap sexecuta conjuntament amb el programari daplicació web REDCap. Ja cal tenir un compte dusuari de REDCap i el projecte en un servidor de REDCap abans de ser capaç de descarregar el projecte a lapp. Lapp no pot funcionar o estand independentment sense un servidor REDCap.rider
ro idle poring
ro idle poring
robot fighting 2
robot fighting 2
roll the ball

Alphabetical

Genres