DxLogic

Michael Garfinkle

Medical

garfinkle.dxlogic

Un recurs educatiu per professionals mèdics que contenen la precisió diagnòstica (ràtios de probabilitat) de proves mèdiques (història, examen de metge, que imaging, laboratori, etc..). Creat per un company de Nefrologia. Base de dades també accessible en línia des de qualsevol dispositiu mòbil o taula de treball a www.lrdatabase.com SUBRATLLA -Automàticament calcula la probabilitat de post-prova -Més de 1.000 proves únics amb més per ser afegides amb cada actualització -Dotzenes de malalties que abasten la majoria despecialitats -Pre-test probabilitats per a presentacions comuns directament des de la literatura -Fàcilment base de dades classificades per diagnòstic modalitat i especialitat -Disposició per millor relació probabilitat negativa o positiva -Presenta la precisió dels resultats mitjançant intervals de confiança 95%dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres