Q Buzzer

Gaurav Jindal

Events

gj.android.buzzer

Q sirena és una aplicació simple que li permet a competicions de prova damfitrió. Q sirena dóna el mestre concurs una llista de tots els equips que va donar una resposta a la pregunta i que també en lordre dels primers respondre primer.Alphabetical

Genres