RRA Space Weather

Korean Space Weather Center

Weather

go.kr.rra.spacewxm

Què és la flamarada Solar? Què passa en aruond el sol i la terra? Així, la KSWC finalment desenvolupat aquest espai temps de aplicació mòbil. Sespera que aquest APP és un portal del temps espai i proporciona les dades dobservació, predicció de models i monitors de SWx en temps real. El KSWC va ser formalment establert com a tal en 2011 i 14 membre de ISES (espai medi ambient servei internacional). El KSWC ha somiat amb la seguretat de Corea sense desastre de temps despai per previsions precises i ràpida alertes.-característiques de les principals -1. Espai temps now2. 3 dies previsió despai weather3. Previsió de models i observació data4. Espai efectes meteorològics (aviació, satèl·lits, GNSS, les xarxes elèctriques, comunicacions) 5. Notícies i convocatòria de dKSWC - la KSWC(Korean Space Weather Center) de RRA(Radio Research Agency) -http / / www.spaceweather.go.kr-correu electrònic-spaceweather@msip.go.krAlphabetical

Genres