Audio Player

JRT Studio Music Apps

Music & Audio

music.musicplayer

Escolteu música amb l'estil, com intèrpret d'àudio s'ajusta a l'art d'àlbum. Els trets inclouen: Reproduir música - reproduir música per la cançó, artista, àlbum o la llista de reproducció Navegació fàcil - un tacte a navegar en el seu intèrpret de música Llistes de reproducció - crear i editar les seves cançons en les llistes de reproducció Festa shuffle - Shuffle la música Recerca ràpida - cerca per la seva música ràpidament Àlbums - art d'àlbum bella vista en el seu intèrpret de música Control de notificació - música de Control de notificacions en Android 5.0 i més tard Tocar cua - veure properaAngry Birds

Alphabetical

Genres