Rabo Bankieren

Rabobank

Finance

nl.rabomobiel

De Rabo Bankieren App geeft u inzicht in uw bankzaken waar én wanneer u maar wilt. In de rij bij de kassa? Check nog even snel uw saldo. Een etentje voorgeschoten, of een factuur innen? Verstuur een betaalverzoek! Uw pas verloren? Blokkeer hem via de app en vraag direct een nieuwe aan. En heeft u hulp nodig? In de app neemt u via chat of telefoon direct contact op met uw bank. Wij staan 24/7 voor u klaar. Installeert u de app als bestaande Rabobank klant? Zorg dan dat u uw Rabo Scanner bij de hand heeft.Met de Rabo Bankieren App kunt u meer dan u denkt:• Direct een betaalrekening openen als u klant wilt worden. • Inzicht in uw rekeningen, creditcard uitgaven, beleggingen, leningen en hypotheek. • Cadeau voorgeschoten, of een factuur innen? Verstuur dan een betaalverzoek.• Betalen zonder Rabo Scanner? Verhoog uw limiet naar onbekende rekeningen, zodat u tot 1000 euro zonder scanner betaalt.• Weten wat er op uw rekening gebeurt? Stel alerts in die meldingen geven bij bepaalde saldo veranderingen.• Voor ondernemers: een extra profiel toevoegen om bijvoorbeeld snel betalingen goed te keuren die de financiële administratie heeft klaargezet.Veilig bankierenBankieren via de Rabo Bankieren App is net zo veilig als via Rabo Internetbankieren in uw browser. De app maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Meer weten? Lees erover op www.rabobank.nl/veiligbankieren.Meer informatieLees meer over de Rabo Bankieren App op www.rabobank.nl/app. Hulp nodig met installeren of registreren? Bel de helpdesk: +31 (88) 722 66 27 (gebruikelijke belkosten). Bent u een zakelijke klant? Bel dan met +31 (88) 722 66 22 (gebruikelijke belkosten). We helpen u ook graag verder bij een bankkantoor.Rabo Banking App gives you insight into your banking wherever and whenever you want. In line at the checkout? Check your balance still quick. A dinner for shot, or collect a bill? Send a payment request! Lost your card? Block him a new one directly from the app and demand. And do you need help? The app takes you through chat or phone contact your bank. We are available 24/7.Install the app as Rabobank existing customer? Make sure your Rabo Scanner at hand.With the Rabo Banking App you more than you think:• Immediately open a checking account if you want to become a customer.• Understanding your bills, credit card spending, investments, loans and mortgages.• Gift advanced, or collect a bill? then send a payment request.• Pay without Rabo Scanner? Increase your limit to unknown accounts, so you pay 1000 euros without scanner.• Know what happens to your account? Set alerts give in to notifications for certain balance changes.• For businesses: add an additional account to accept payments quickly instance has finished put the financial administration.Secure bankingBanking via the Rabo Banking App is as safe as Rabo Internet Banking in your browser. The app uses a secure connection. Knowing more? Read about www.rabobank.nl/veiligbankieren.More informationRead more about the Rabo Banking App on www.rabobank.nl/app. Need help with installing or register? Call the Help Desk: +31 (88) 722 66 27 (standard call charges). Are you a business customer? Then call +31 (88) 722 66 22 (conventional calling costs). We help you gladly at a bank branch.rider
ro idle poring
ro idle poring
robot fighting 2
robot fighting 2
roll the ball

Alphabetical

Genres