KJV Bible Plugin

tekkies.co.uk

Libraries & Demo

uk.co.tekkies.plugin.kjv

Aquest plugin permet altres aplicacions Android mostrar els passatges de la Bíblia de la versió King James de la Bíblia. Desenvolupadors daplicacions això pot integrar amb el següent codi: = = Mostrar un passatge en una nova activitat = = Intenció intenció = nova Intent(Intent.ACTION_VIEW); intent.setType(vnd.android.cursor.item/vnd.uk.co.tekkies.bible.passage); intent.putExtra (passatge, Hebreus 11); activity.startActivity(intent); O = = Interfície del proveïdor de contingut de = = PassageXml de corda = Error; Fila de corda [] = [d] cadena nova {aprovació}; Cursor cursor = getActivity () .getContentResolver () .query ( URI.parse (content://uk.co.tekkies.plugin.bible.kjv/passage/ + pas), fila, fila,); Si (cursor.moveToFirst()) { passageXml = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(passage)); }king of thieves

Alphabetical

Genres