UN CountryStats

United Nations

Books & Reference

unstats.un.org.countrystats

UN CountryStats és una aplicació de visualització de dades lliure que dóna als usuaris accés portàtil de dades socials, econòmics i ambientals de 229 països i àrees. Amb una interfície simple i fàcil d'utilitzar, aquest app permet als usuaris comparar diversos indicadors a través de diversos països i anys. Els indicadors seleccionats de la riquesa d'informació estadística internacional compilat regularment per la divisió d'Estadística i la divisió de població de les Nacions Unides, els serveis d'estadístics de les Nacions Unides especialitzada agències i altres organismes i institucions internacionals. Aquest app cobreix diversos anys, de 2005 a 2016. Per als indicadors econòmics, en general, tres anys - 2005, 2010 i 2014 - es mostren. Per cinc indicadors socials per a dos anys es mostra 2010-2015, les dades es refereixen a les estimacions. Indiqueu qualsevol comentaris i suggeriments sobre aquest producte estadístic, així com la utilitat de les dades, contactant statistics@un.org.Alphabetical

Genres