NoteNTodo

praveen guduru

Productivity

com.gudur.notetodo

NoteNTodo permet de mantenir fàcilment les tasques tasques i notes junts separar amb pestanyes. Fàcil deditar notes i llista de tasques pendents Característiques: Crear i actualitzar tasques tasques i notes A navegació simple entre tasques tasques i notes Cerca tasques tasques i notes Gestionar la llista de tasques fetes Fàcil dutilitzar tasques pendents i bloc de notesAlphabetical

Genres