Common Core

MasteryConnect Inc

Education

com.masteryconnect.CommonCore

Mostra els estàndards estat nucli comú de un app lliure còmode! Aquest app inclou una manera simple de visualitzar cada estàndard nucli comú. Una referència ideal per a pares i professors fàcilment llegir i entendre les normes bàsiques. Trobar ràpidament estàndards per tema i grau, categoria temàtica (domini/clúster). Aquest app inclou actualment matemàtiques estàndards K-12 i Arts del llenguatge estàndards K-12. Per obtenir més informació sobre basat en web solució gratuïta de MasteryConnect per als mestres per seguir les normes bàsiques comuns i pares a seguir endavant, fes www.masteryconnect.comAlphabetical

Genres