DAPT Risk Calculator

American College of Cardiology Foundation

Medical

org.acc.DAPTRisk

La calculadora de risc ACC DAPT proporciona suport decisional metges avaluar la continuació de la teràpia DAPT per a pacients com a mínim de 12 mesos procediment correu PCI i el risc/benefici de continuar o suspendre DAPT. LApp proporciona una puntuació de risc DAPT com un valor numèric entre 0-9 i calcula el % de risc per tres punts finals: trombosi de stent / miocardi infracció (MI), advers cardiovascular i cerebrovascular esdeveniment important (MACCE) i sagnat.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres